New Shekel o.s. vydává magazín „Finanční košer portál Shekel.cz“

Poslání:
— Přinášet informace o Židech, muslimech, křesťanech a buddhistech
— Vytvářet multikulturní prostor
— Vzdělávání, zpravodajství, rozhovory

Star-allah