Cíle do budoucna:

Dlouhodobým cílem redakce je vytvoření zvláštní části stránek Shekel.cz, kde zaregistrovaní čtenáři budou moci zdarma získat informace o základech judaismu, křesťanství a islámu. Tamtéž si zájemci přečtou osobní příspěvky věřících a zúčastní se online e-learningu s tématy tří největších monoteistických náboženství. Účelem této vzdělávací aktivity je vytvoření základny, která bude zdůrazňovat a propagovat společné hodnoty těchto tří náboženství a napomůže vedení dialogu mezi kulturami.

Pokud se redakci Shekel.cz podaří získat dotaci, využije informační databázi Shekel.cz a elektronických kurzů k vydávání dvouměsíčníku Shekel. Jeho zaměření bude stejné jako zaměření stejnojmenných intenetových stránek. Dvouměsíčník bude distribuován do škol, knihoven, čajoven a organizací s podobnou činností jako Shekel.cz. Dvouměsíčník bude koncipován s ohledem na propagaci dialogu kultur a náboženství ve veřejném prostoru.

Další činností, na něž by občanské sdružení Shekel.cz využilo prostředky z dotace, je pořádání společných aktivit (hudební, divadelní, filmové a jiné kulturn programy) pro příslušníky náboženských a kulturních menšin a většinové společnosti, společné poznáváni historie příslušníků jednotlivých kultur (výlety pro školy a zájemce po stopách židovské, muslimské a křesťanské minulosti) inávštěvy míst připomínajících důsledky nesnášenlivosti (památná místa holokaustu apod.).